Massagepraktijk Thai Orchidee
Ingeschreven onder KvK nummer 27301102
Van der Doortogestraat 7, 2671 BR Naaldwijk
06 – 33 78 31 82

Als u een afspraak voor een massage/ behandeling bij Massagepraktijk Thai Orchidee maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. De massage/behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
  Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Massagepraktijk Thai Orchidee verstrekt, zodat wij de massage/ behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Massagepraktijk Thai Orchidee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Massagepraktijk Thai Orchidee behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 6. Massagepraktijk Thai Orchidee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 7. Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Massagepraktijk Thai Orchidee en wordt ook van u verwacht.
 8. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht.
  Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
  Gelieven geen parfum te gebruiken.
  De cliënt daarentegen kan van Massagepraktijk Thai Orchidee verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.
  Het bad textiel wat gebruikt wordt is eigendom van Massagepraktijk Thai Orchidee en na elke behandeling wordt deze verschoond en op juiste wijze gereinigd.
  Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.
 9. Bij Massagepraktijk Thai Orchidee zijn de massages/ behandelingen enkel op afspraak.
  Een afspraak kan bij voorkeur gemaakt worden via de website, anders per telefoon of whatsapp
 10. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd dit is kosteloos.
  Annuleert u te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandel dag zelf of komt u helemaal niet dan zijn wij
  helaas genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten.
  Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.
 11. De betaling van particulieren vindt direct online plaats bij reserveren of na de behandeling contant (liefst gepast i.v.m. beperkt wisselgeld
 12. Massagepraktijk Thai Orchidee behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 13. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld.
  Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 14. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/ behandeling die wij aan u geven.
 15. De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
  Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.